Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – od 01 stycznia 2020r.

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 ustawy “Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw” – tzw. nowelizacji ustawy śmieciowej – właściciele nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali zmieszany sposób zbierania odpadów komunalnych, będą zobowiązani do zmiany deklaracji i selektywnej zbiórki odpadów. Zmiana w gminie Sobótka wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020r.

Prosimy o niezwłoczną zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzory deklaracji dostępne są na stronie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta gminy Sobótka, w sekcji “Podatki i opłaty” (formularze można pobrać TUTAJ – w sekcji “Wymagane dokumenty”) oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pok. 21.

W przypadku pytań informację można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 71 335-12-59.

Pan Sołtys będzie też próbował dotrzeć do właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali zmieszany sposób zbierania odpadów komunalnych , aby przekazać informację o zmianach.

Informacja na stronie gminnej: TUTAJ

Jeżeli ktoś szuka pełnego tekstu ustawy – jest on dostępny TUTAJ.