Wybory do Rady Sołeckiej

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zwołuje Zebranie Wiejskie Wsi Sulistrowiczki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Sołeckiej, w celu dokonania wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w dniu 05.08.2020 o godz. 18:00 na terenie Restauracji Zielone Wzgórze, w Sulistrowiczkach przy ulicy Parkowej 3.

Burmistrz MiG Sobótka – Mirosław Jarosz informuje:

UWAGA Mieszkańcy Sołectwa Sulistrowiczki!

W związku ze zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi do Rady Sołeckiej informujemy, że zgodnie z przepisem zawartym w §5 Statutu Sołectwa: „Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu wiejskim do wyboru sołtysa i rady sołeckiej”. Oznacza to, że głosować mogą osoby:

  • zameldowane na terenie sołectwa
  • oraz osoby stale zamieszkujące wpisane do Rejestru Wyborców.