Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce

Powiat Wrocławski informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, a także zaleceniami służb sanitarnych, konsultacje społeczne dotyczące sporządzanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

“Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

zostaną przeprowadzone w formie zdalnej.

Termin prowadzenia konsultacji: od 01.10.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.

Więcej informacji: https://www.sobotka.pl/konsultacje-spoleczne-ws-przebudowy-skrzyzowania-na-pl-wolnosci-w-sobotce/