Zebranie Wiejskie

31.10.2020 o godz. 15:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie wsi Sulistrowiczki.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia podczas trwającej pandemii zebranie odbędzie się w dwóch formach jednocześnie:

  1. Sołtys oraz 4 członków Rady Sołeckiej spotkają się przy Chacie Grillowej mając maseczki oraz zachowując odpowiedni dystans społeczny, 
  2. Mieszkańcy wsi będą mogli uczestniczyć w zebraniu WYŁĄCZNIE w formie ON-LINE, mając możliwość głosowania w formie komentarzy do prowadzonej przez Sołtys relacji na żywo z zebrania przy Chacie Grillowej. 

Relacja ON-LINE będzie prowadzona na grupie “Sulistrowiczki – mieszkańcy” na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/groups/486493808843604/?ref=share

Tematem zebrania będzie:

  1. Fundusz sołecki na rok 2020 zmiana wniosku i uchwały – rozdział pozostałej kwoty funduszu.

Propozycja Sołtysa: zakup piasku jako podłoża pod plac zabaw oraz zakup kruszywa do utwardzenia terenu przy Chacie Grillowej. 

  1. Wolne wnioski. 

Osoby, które nie posiadają konta na portalu Facebook, a które mają własną propozycję rozdziału pozostałej kwoty z FS2020 proszone są o wcześniejszy kontakt z Sołtysem:

Wszystkie zgłoszone wcześniej propozycje mieszkańców zostaną przedstawione przez Sołtysa na zebraniu i poddane głosowaniu. 

Zebranie zostanie nagrane i zarchiwizowane w dokumentacji sołectwa.