Spotkanie z Posłem Hreniakiem i Burmistrzem Jaroszem w sprawie chodnika

🤝👥 Chodnik 🤝👥
 
Dzisiaj o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie Sołtys Marceli Hryniak-Bereżnickiej z Posłem Pawłem Hreniakiem oraz Burmistrzem Mirosławem Jaroszem. Spotkanie odbyło się na indywidualny wniosek Pani Sołtys wysłany do Pana Posła Hreniaka, w którym Sołtys poprosiła o pomoc w znalezieniu możliwości finansowania budowy chodnika w naszej wsi.
 
Podczas spotkania omówiono problem bezpieczeństwa na drodze w Sulistrowiczkach oraz możliwości budowy chodnika – tutaj wszyscy zgodnie stwierdzili, że najlepszą opcją będzie budowa we fragmentach. Pan Poseł Hreniak obiecał pomóc w rozmowach ze Starostwem Powiatowym, a Burmistrz Jarosz zadeklarował znalezienie środków w budżecie gminy do partycypowania w kosztach budowy.
Spotkanie było konstruktywne i daje realne powody do tego, aby być pozytywnie nastawionym na realizację tego zadania i że nasz chodnik powstanie w najbliższych latach…. może nie cały w 1 rok, ale nie od razu Rzym zbudowano 😉😉😚
 
…tak więc moi Drodzy – bądźmy pozytywnej myśli, wasza Sołtys działa! 😁😁😁