Fundusz Sołecki 2021

Lista projektów do zrealizowania w 2021 roku, zgłoszona i przegłosowana na Zebraniu Wiejskim w dniu 28.08.2020.

LP.ZADANIEKWOTA
1. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Letniej 9000zł
2. Wymiana 2 tablic informacyjnych
– na skrzyżowaniu ulic Parkowej/Prostej
– na parkingu przy Sanktuarium
1000zł
3. Wymiana mapy Sulistrowiczek na tablicy na parkingu przy Sanktuarium oraz renowacja konstrukcji tablicy 1500zł
4. Zakup 3 pojemników na piasek z solą oraz tabliczek grawerowanych “Sulistrowiczki – piasek” 1200zł
5. Organizacja wydarzenia “Dzień Wsi Sulistrowiczki”3000zł
6.Fundusz bieżący, m.in. dostawy zamówień, zakup farb, impregnatów, potrzebnych narzędzi2039,24zł

Załączniki

Pobierz wniosek o Fundusz Sołecki z dnia 28.08.2020