Fundusz Sołecki 2022

Lista projektów do zrealizowania w 2022 roku, zgłoszona i przegłosowana na Zebraniu Wiejskim w dniu 24.08.2021.

Lp.Nazwa  zadaniaKwota
1.Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej, kosiarki oraz piły spalinowej (serwis, żyłka, oleje, paliwo, itp.)500 zł (słownie: pięćset złotych)
2.Ogrodzenie terenu przy Chacie grillowej (około 80mb, brama, furtka)10,000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
3.Organizacja wydarzeń kulturalnych we wsi (Dzień Dziecka/Festyn/Mikołajki)3,000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
4.Zakup roślin do ozdoby wsi: nasadzenia na terenie przy Chacie grillowej: krzewy ozdobne, kwiaty, drzewka owocowe, trawastworzenie roślinnej ścieżki edukacyjnej dla dziecikwiaty do donic na przystankach, przy straganach, w innych miejscach reprezentacyjnych wsi5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
5.Umowa zlecenie na koszenie (maj-październik, 2x/msc) parkingteren przy Chacie grillowejskwer przy ulicy Pod Dębami1000 zł (słownie: tysiąc złotych)
6.Fundusz bieżący m.in. dostawy zamówień, zakup farb, impregnatów, potrzebnych narzędzi,115,71 zł (słownie: sto piętnaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy)

Załączniki

Pobierz wniosek o Fundusz Sołecki z dnia 24.08.2021