Kontakt

Sołtys

Marcela Hryniak-Bereżnicka
Email: sulistrowiczki@sobotka.pl

Rada Sołecka

  • Piotr Gątkowski – Przewodniczący Rady Sołeckiej
  • Mariusz Brodowski
  • Paweł Kołodziejczyk
  • Grzegorz Wiktor

Media społecznościowe

Strona WWW

Łukasz Bereżnicki
Email: lukasz.bereznicki@gmail.com

Lokalizacja