Zebrania Wiejskie

Chronologicznie posortowane protokoły z Zebrań Wiejskich oraz Zebrań Rady Sołeckiej dostępne w załącznikach.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony do UMiG Sobótka

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony do UMiG Sobótka

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony do UMiG Sobótka

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony do UMiG Sobótka