Historia

Sulistrowiczki na zdjęciach historycznych

(Źródło: https://polska-org.pl/)